اتصال هدر زن

پیشرو چین است هدر زنانه 2.54 میلی متر ، هدر زنانه PCB بازار محصول