کانکتور کوکسیال ضد آب

پیشرو چین است اتصال کانکتور smb ، اتصال rf با زاویه سمت راست بازار محصول